alfacentar.org
ALFA Centar je započeo realizaciju projekta TRAFSAF
ALFA Centar je započeo realizaciju projekta TRAFSAF koji se odnosi na unaprijeđenje bezbjednosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana kroz uvođenje inovacija u obrazovni sistem i usavršavanje diplomskih i master studija. EU partneri: Universidad Politecnica de Madrid (UPM, Spain) Obuda University (OU,