alfacentar.org
ALFA Centar predstavio “Yearbook 2018”
U prostorijama Omladinskog centra u Podgorici danas je u organizaciji NVO ALFA Centar predstavljena publikacija “Yearbook 2018”. “Yearbook” je zbirka eseja na temu “Zapadni Balkan za 20 godina – izazovi i mogucnosti“ koje su autori iz šest zemalja regiona radili tokom ljeta 2018., a u cilju učešća na nacionalnim takmičenjima.