alexapot.net
Casele de asigurări de sănătate obligate…
Casele de asigurări de sănătate obligate… Orice asigurat va putea cere o listă cu serviciile medicale de care a beneficiat. Casele de asigurări de sănătate vor fi obligate ca, la cererea asig…