alexandradokova.wordpress.com
Трансцендиране: Камю и Ясперс
Трансцендиране: Камю и Ясперс Вниманието ще бъде насочено последователно към Албер Камю и Карл Ясперс и тяхното схващане за трансценденцията. Ще бъде прокарана разграничителна линия между тях на ба…