alexandradokova.wordpress.com
Понятието за философия в книгата „Що е философия?” на Жил Дельоз и Феликс Гатари
Понятието за философия в книгата „Що е философия?” на Жил Дельоз и Феликс Гатари „Борбата с хаоса е само инструмент на по-дълбоката борба срещу мнението, тъй като нещастието на хората идва тъкмо о…