alexandradokova.wordpress.com
Понятието за движение в Аристотеловата натурфилософия
Понятието за движение в Аристотеловата натурфилософия 17 февруари, 2012 Голяма част от натурфилософските идеи на Аристотел се съдържат в произведенията му „Физика”, „За небето” и „За възникването …