alexandradokova.wordpress.com
Как се отнасят законите на природата към математиката (Нютон и Лайбниц)
бележки Благодарение на Нютоновата физика, Вселената може да бъде мислена като безпределно, хомогенно геометрично пространство, в което важат едни и същи природни закони. Предпоставя се, че природ…