alexandra-emily.com
А ти някога бил ли си някой за някого?
Видях го някъде, на снимка. В чужд албум. В чуждо време. Откраднах си частичка писана поезия. Бродерия върху фасадата на някаква порутена колиба. Нечий дом. Крепост, днес – на пепел. Не знам къде. …