alexandra-emily.com
Ако си отида
Ако си отида. Ако ме няма. Ако се отвори яма и пропадна. Ако се издигне мост и скоча. Без въже и презглава. Ако се изгубя в мъгла от опиати. Сам-самичка. Ако от вените ми бавно изтече и последната …