alexandra-emily.com
Да си загубен
Тоя текст си го представям в някое издание. Да рекламира липсата на ориентир и желанието да се доказвам. По тънък начин да успява с лек воал да поприкрие смисъла на всичкото, което се е струпало по…