alexandernoren.se
Så kan man få bukt med lockpriserna (kanske)
I årets Konsumentrapport från Konsumentverket har man tittat särskilt på bostadsmarknaden och fastighetsmäklare. Man förslår ett antal förändringar för att stärka konsumenten på denna marknad som k…