alexandernoren.se
Skinnad på rörlig ränta
Bankerna har slutat sälja helt trörlig ränta med hänvisning till att den är så dyr att låna upp på den stökiga finansmarknaden. Istället hänvisar man till sin 3-månadersränta (utom t ex Danske Bank…