alexandernoren.se
Europa följer USA ner i boträsket
Tittar man på hur euro-zonens bopriser skuggat de amerikanska de senaste fyrtio åren, så känns det inte så otroligt att vi också får en nedgång på en 25% i snitt (mest i Spanien, minst i Tyskland).…