alexanderbtodorov.com
Системни проблеми с равнището на доходите в България
Ейбрахам Маслоу разделя човешките потребности на 5 нива, като докато не се задоволи всяка по-първична потребност, човека не може да обърне внимание на по-възвишените потребности. 5-те нива на потре…