alexanderbtodorov.com
Да се пенсионираш в Бразилия
Законодателство Първи закон: 1923 (железничари), 1934 (търговия), 1936 (индустрия) Настоящ закон: 1991 (социална сигурност), 1999 изменения; 1991 (социално осигуряване); 1993 (социално подпомагане)…