alexanderbtodorov.com
Закриване на задължителните частни пенсионни фондове като мярка за подобряване на развитието на икономиката в България
В програмата си за управление на България, предложена през 2009 г., фаворитът за спечелване на парламентарните избори и понастоящем управляващата партия, залага намаляване на осигурителната тежест …