alexanderbtodorov.com
Счетоводни новини
Указание относно право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил Всеки, к…