alexanderbtodorov.com
Закон за търговския регистър
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР