alexanderbtodorov.com
Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства…