alexanderbtodorov.com
Данъчна практика
2012-04 Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ от хора с увреждане 50 и над 50 на сто Прилагане чл.13 и чл.33 от ЗДДФЛ 2012-03 – Данъчно третиране на строително-монтажни услуги съгл…