alexanderbtodorov.com
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2013 г. нов ра…