alexanderbtodorov.com
Наредба за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Наредба за документите, които са необходими за сключване на трудов договор Приета от Министерството на труда и социалните грижи (обн., ДВ, бр. 44 от 25 май 1993 г) Чл. 1. За сключване на трудов дог…