alexanderbtodorov.com
Осигуряване върху доходи от авторски възнаграждения
Писмо № 62-00-30 (91-00-77) от 3.04.2000 г. относно осигуровките върху доходи от авторски възнаграждения МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА чл. 4, чл. 9 КЗОО, чл.…