alexanderbtodorov.com
УКАЗАНИЕ № 91-01-157 ОТ 12.05.2010 Г. НА НОИ
Източник: Издателска къща „Труд и право“ УКАЗАНИЕ № 91-01-157 ОТ 12.05.2010 Г. НА НОИ Относно попълване на новия образец на осигурителна книжка за самоосигуряващите се лица и за лицата,…