alexanderbtodorov.com
Раздел 1. Малки и средни предприятия
Раздел 1 Малки и средни предприятия Предвиден обхват на настоящия МСФО 1.1 МСФО за МСП е предназначен за използване от малки и средни предприятия (МСП). Настоящият раздел описва характеристиките на…