alexanderbtodorov.com
Лечение на явлението „Аз искам…“
Често срещано явление в семействата, фирмите, държавната администрация и други организации с 1 или повече броими единици. Явление, което разполага с разрушителна сила от 0 до безкрайност. В каква с…