alexanderbtodorov.com
Какво ще стане ако осигуровките се плащат 50 на 50 и въвеждаме „справедливост“
Уважаеми премиер-министър Борисов, уважаеми министър Горанов, уважаеми народни представители, синдикати, работодателски организации, уважаеми собственици на бизнес, работници и служители „от …