alexanderbtodorov.com
Словакия освобождава хората от схемата задължителни „частни пенсионни фондове“ (ДЗПО)
Между 15 март и 15 юни 2015 година, около 1,5 милиона работници в Словакия могат да се откажат от техните лични сметки в задължителни частни пенсионни фондове („втори стълб“ – ана…