alexanderbtodorov.com
14 Декември 2014 – България по пътя към свободата от финансовите пирамиди в пенсионната система
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО Днес 14 декември 2014 година, отчитайки важността на социалния диалог и необходимостта от гарантиране на социалния мир в Република България, както и нуждата от усъвърше…