alexanderbtodorov.com
Данъчни облекчения за бедни (и богати), и некадърни законот(в)орци
С приемането на закона за държавния бюджет през 2014 г. обнародван в държавен вестник бр. 109 от 20 декември 2013 г., в закона за данъците върху доходите на физическите лица се прави допълнение с о…