alexanderbtodorov.com
Полша спира финансовите пирамиди в пенсионната система
На 26 юни 2013 г., Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите представи доклад, в който подробно е разгледан втория стълб на пенсионната система на Полша. В доклада…