alexanderbtodorov.com
Златно швейцарско правило за пенсиите и други ценности
Напоследък, може би заради наближаващите избори разните партии почнаха дискусия защо било премахнато „златното швейцарско правило“ (значи се предполага, че е много хубаво нещо) и как тр…