alexanderbtodorov.com
Социално осигуряване (и данъци) – Унгария
Сравнение на данъците(включително осигуровките) в Унгария и България Унгария България Осигуровка за пенсия 10% от дохода за сметка на служителя с таван от 21 700 форинта (76€) на ден; 27% от дохода…