alexanderbtodorov.com
Да приватизираме задължителните частни пенсионни фондове
Преди всичко искаме да благодарим на Хосе Пинера – блестиящия икономист, иноватор, биткаджия за интересите на човека. Жозе, благодарим ти най-сърдечно за вдъхновението През много далечната 19…