alexanderbtodorov.com
Шарлатаните – задължителни „частни пенсионни фондове“ към декември 2012 г.
„Просто така е направена схемата, не само в България… а в доста други държави тя е внедрена, че всъщност няма никакъв стимул в тези фондове те да изкарват пари, освен за себе си… Това е нераб…