alexanderbtodorov.com
Авансови вноски за корпоративен данък
Мнозинството от хората вероятно не знаят, че фирмите са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък през годината. Може би поради причината, че тези авансови вноски не касаят малките фир…