alexanderbtodorov.com
(Не)Единното платежно, финансовите пирамиди – задължителни „частни пенсионни фондове“ и други измамници
Уважаеми работодатели, работници и самоосигуряващи се лица, от 1 януари 2013 г. в България се въвежда единното платежно нареждане за всички осигуровки и други данъци. Вече няма да е задължително на…