alexanderbtodorov.com
Провалите с приватизацията на пенсионната система в Чили и в други държави
…твърдят, че можеш да получиш нещо за нищо. Те все едно казват „Нека да предположим, че прасетата могат да летят“. И ти тогава казваш: „Знаете, че не е добре да се предполаг…