alexanderbtodorov.com
Данък върху лихвите? Хайде данъчната система да е неутрална когато трябва, и да оказва влияние където трябва
Данък върху лихвите от депозити в България? ОК, защо това е добра мярка: 1. в теорията пише, че разходите за събиране на данъците трябва да са по-малки от събраните данъци. В случая с банковия сект…