alexanderbtodorov.com
Защо се подава данъчна декларация при доход от граждански договори задължително? (по дилемата на затворника)
Наближавайки последния възможен ден за подаване на данъчна декларация от физическите лица (2 май 2012 г.) за доходите от 2011 г., доста често се появява въпросът защо лицата, които са получавали до…