alexanderbtodorov.com
Осигуровки и други данъци на самоосигуряващо се лице (свободна професия)
Самоосигуряващото се лице при регистрацията си в НАП декларира вид на осигуряването (за пенсия и здравно, или за пенсия, здравно + общо заболяване и майчинство), а с декларация 1 върху каква сума с…