alexanderbtodorov.com
Какво да се прави със сребърния фонд?
Източник: Инвестор.БГ На първо време трябва да се уточни какво всъщност представлява този фонд. Публично наложеното „сребърен фонд“ са бюджетни излишъци на държавата от минали години, к…