alexanderbtodorov.com
Социално осигуряване (и данъци) – Гърция
Социално осигуряване (и данъци) – Гърция Сравнение на данъците(включително осигуровките) в Гърция и България Гърция България Осигуровка за пенсия 20% 17,8% Осигуровка за здраве 6,45% 8% Осигуровка …