alexanderbtodorov.com
Кога ще мога да се пенсионирам?
Промените в кодекса за социално осигуряване в последно време, доведоха до въпроса: „Аз кога ще мога да се пенсионирам?“. Безплатния калкулатор Retirement Date 1.0 дава отговора на този …