alexanderbtodorov.com
1211 – Измамата принудителни задължителни „частни пенсионни фондове“
„Който не знае, е само наивен глупак. Който знае и мълчи, е престъпник“ – Бертолд Брехт Голямото плюскане за сметка на данъкоплатеца и реалния бизнес продължава Комисията за финансов на…