alexanderbtodorov.com
Скритата реклама на принудителните задължителни “частни пенсионни фондове”, чрез насаждане на страх
Излиза независим експерт или не точно, по телевизия или вестници, казва на хората, че младите днес ще се пенсионират на 70 някога. Казва, че държавната осигурителна система има много проблеми и няк…