alexanderbtodorov.com
911 – Принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ пак нанесоха доходност
Ако това беше заглавие на театрална постановка, вероятно щеше да се нарича „Капиталов принцип 911 – Голямото плюскане за сметка на данъкоплатеца“. Излезе тримесечния отчет за дейността на фон…