alexanderbtodorov.com
Социално осигуряване (и данъци) – Холандия
Социално осигуряване (и данъци) – Холандия Сравнение на данъците(включително осигуровките) в Холандия и България Холандия България Осигуровка за пенсия 17,9% 17,8% Осигуровка за наследствена …