alexanderbtodorov.com
Хайде работодателите да плащат изцяло осигуровките за своите служители
Хайде работодателите да плащат изцяло осигуровките Осигуровките да са изцяло за сметка на работодателя. Защо това е много полезно за осигурителната система? На практика работодателя има определен б…