alexanderbtodorov.com
Социално осигуряване (и данъци) – Германия
Сравнение на данъците (включително осигуровките) в Германия и България Германия България Осигуровка за пенсия 19,90% 17,8% Осигуровка за здраве 14,90% 8% Осигуровка за дълготрайни грижи 1,95% Няма …